Företagspolicy

Vår policy och våra värdegrunder

Vi på Belink AB är engagerade i att erbjuda högsta kvalitet på våra produkter och tjänster, samtidigt som vi strävar efter att upprätthålla höga etiska och moraliska standarder. För att uppnå detta har vi utvecklat en policy som omfattar våra värdegrunder och riktlinjer för hur vi arbetar.

Integritet och ärlighet:

Vi strävar alltid efter att vara öppna och ärliga i all vår kommunikation och våra affärer. Vi följer strikt alla gällande regler och bestämmelser och agerar alltid med integritet.

Kvalitet:

Vi är stolta över att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vi ser till att våra produkter och tjänster uppfyller alla gällande krav och standarder och vi kontrollerar noggrant all vår verksamhet för att säkerställa att vi levererar en hög nivå av kvalitet till våra kunder.

Kundfokus:

Vi arbetar alltid med kundens behov i fokus. Vi lyssnar på våra kunder och strävar efter att förstå deras behov för att kunna erbjuda produkter och tjänster som är anpassade efter deras specifika krav och önskemål.

Innovation:

Vi är alltid på jakt efter nya och innovativa sätt att förbättra våra produkter och tjänster för att kunna tillgodose våra kunders behov på bästa sätt. Vi arbetar aktivt med att utveckla nya teknologier och processer som kan bidra till att förbättra vårt erbjudande.

Hållbarhet:

Vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan genom att använda hållbara material och processer och att uppmuntra våra kunder att göra detsamma. Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och att minska mängden avfall som genereras av vår verksamhet.

Riktlinjer för vårt arbete

Etiska och juridiska krav:

Vi följer alla gällande lagar och bestämmelser och arbetar för att säkerställa att vår verksamhet är etisk och rättvis.

Säkerhet och hälsa:

Vi tar ansvar för säkerheten och hälsan för våra anställda och våra kunder genom att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och genom att följa alla gällande säkerhets- och hälsokrav.

Kundtjänst:

Vi strävar alltid efter att erbjuda en hög nivå av kundtjänst. Vi lyssnar på våra kunder och arbetar för att lösa eventuella problem eller frågor på ett snabbt och effektivt sätt.

  • Vi strävar efter att ha en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra faktorer. Vi tror på mångfaldens styrka och att det är viktigt att ha olika perspektiv och erfarenheter för att kunna ta bättre beslut och leverera bättre resultat.

  • Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och arbetar för att minska vår klimatpåverkan. Vi uppmuntrar våra kunder att göra detsamma genom att erbjuda lösningar som är miljövänliga och hållbara.

  • Vi tror på transparens och ärlighet i all vår kommunikation och i vår verksamhet. Vi strävar efter att ha öppna och ärliga samtal med våra kunder, samarbetspartners och anställda.

  • Vi är dedikerade till att erbjuda högsta kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi använder endast material av högsta kvalitet och vårt team av erfarna och professionella medarbetare arbetar alltid med största noggrannhet för att säkerställa bästa resultat.

  • Vi är stolta över vår förmåga att anpassa oss till förändringar och att hitta kreativa lösningar på olika problem och utmaningar. Vi uppmuntrar våra anställda att tänka utanför boxen och att vara innovativa i sitt tänkande.

  • Vi värdesätter våra anställda och strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar välbefinnande och personlig utveckling. Vi tror på att erbjuda våra anställda möjlighet till utbildning och tillväxt inom företaget.

  • Vi är engagerade i vårt samhälle och tror på att ge tillbaka genom att stödja lokala organisationer och initiativ. Vi uppmuntrar våra anställda att engagera sig i frivilligt arbete och samhällsprojekt.

Vi tar ständigt ansvar för att säkerställa att vi lever upp till våra värderingar och vi strävar efter att förbättra oss och vår verksamhet genom att lyssna på våra kunder, samarbetspartners och anställda.