Bygg & Anläggning

Vi bygger pool åt privatperson

Byggnads- och anläggningsarbete

Vad räknas som byggnads- och anläggningsarbete?

Alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla, ändra eller riva en byggnad eller anläggning räknas som byggnads- eller anläggningsarbete. Detta inkluderar bland annat:

  • Grävning och bergsprängning för husgrunder eller anläggningar  
  • Markarbete såsom grundförstärkning, bärlager och rörläggning i mark
  • Anläggningsarbete som arbete med vägar, spår, ledningar, kraftverk eller parker
  • Byggnadsarbete såsom trä-, betong- eller murningsarbeten
  • Montering och nedmontering av prefabricerade element  
  • Inredning eller installation av utrustning
  • Ändringar såsom ombyggnad eller tillbyggnad
  • Renovering, reparationer, nedmontering och rivning
  • Löpande underhåll och periodiskt underhåll såsom måleri- och rengöringsarbeten 

Belinks tjänster för anläggning i Stockholm

Vi på Belink erbjuder olika tjänster för privatpersoner som vill renovera eller bygga om sin egendom i Stockholm. Vi tar hand om hela processen från planeringsmöten till slutförande av projektet. Vi anställer entreprenörer, skaffar alla nödvändiga tillstånd och övervakar hela byggprocessen.

Vi erbjuder också löpande support till våra kunder vilket inkluderar underhålls- och reparationstjänster. Vi jobbar inte bara i Stockholm utan också i kringliggande kommuner såsom Täby, Danderyd, Djursholm och Solna.

Som experter på byggnads- och anläggningsarbeten på Belink AB, tar vi hand om hela processen när du vill bygga en pool från grunden. Vi vet att det kan vara en utmaning att bygga en pool själv, vilket är varför vi erbjuder våra kunder ett heltäckande tjänstepaket. Från den första planeringsfasen ända till slutresultatet, kommer vårt erfarna team att leda projektet och se till att allt går smidigt och enligt plan.